Fan Filter UnitFan Filter Unit- FFU- Bộ Hộp Quạt và lọc Camfil- 27MEE CORP- Phân phối độc quyền lọc khí Camfi

Fan Filter UnitFan Filter Unit- FFU- Bộ Hộp Quạt và lọc Camfil- 27MEE CORP- Phân phối độc quyền lọc khí Camfi

Fan Filter UnitFan Filter Unit- FFU- Bộ Hộp Quạt và lọc Camfil- 27MEE CORP- Phân phối độc quyền lọc khí Camfi

Fan Filter UnitFan Filter Unit- FFU- Bộ Hộp Quạt và lọc Camfil- 27MEE CORP- Phân phối độc quyền lọc khí Camfi

Fan Filter UnitFan Filter Unit- FFU- Bộ Hộp Quạt và lọc Camfil- 27MEE CORP- Phân phối độc quyền lọc khí Camfi
Fan Filter UnitFan Filter Unit- FFU- Bộ Hộp Quạt và lọc Camfil- 27MEE CORP- Phân phối độc quyền lọc khí Camfi
Tiếng việt English

Sản phẩm

Sản phẩm

Fan Filter Unit- FFU- Bộ Hộp Quạt và lọc Camfil- 27MEE CORP- Phân phối độc quyền lọc khí Camfil

Giá Liên hệ
Lượt xem 11384

Pharmaseal FFU là sản phẩm đầu tiên được thiết kế và thử nghiệm để đáp ứng các nhà máy công nghiệp cấp giấy chứng nhận và thử nghiệm phun lĩnh vực yêu cầu Khoa học đời sống. Các mô-đun trần cung cấp hiệu quả trợ phòng sạch không khí cấp độ lọc năng lượng. bên phòng thiết kế độc đáo có thể thay thế bộ lọc và bơm aerosol hệ thống của nó giảm thiểu thời gian chết và đảm bảo chứng nhận phù hợp lặp lại trong khi vẫn sử dụng các tính năng và lợi ích của các Pharmaseal, nhà ga hàng đầu của ngành công nghiệp.

https://www.airfiltech.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat/fan-filter-unit-ffu-bo-hop-quat-va-loc-camfil-27mee-corp-phan-phoi-doc-quyen-loc-khi-camfil-47.html

Chi tiết
Thông số kỹ thuật

Pharmaseal FFU- Fan Filter Unit là sản phẩm đầu tiên được thiết kế và thử nghiệm để đáp ứng các nhà máy công nghiệp cấp giấy chứng nhận và thử nghiệm phun lĩnh vực yêu cầu Khoa học đời sống. Các mô-đun trần cung cấp hiệu quả trợ phòng sạch không khí cấp độ lọc năng lượng. bên phòng thiết kế độc đáo có thể thay thế bộ lọc và bơm aerosol hệ thống của nó giảm thiểu thời gian chết và đảm bảo chứng nhận phù hợp lặp lại trong khi vẫn sử dụng các tính năng và lợi ích của các Pharmaseal, nhà ga hàng đầu của ngành công nghiệp.

• Vách ngăn nội bộ sáng tạo đảm bảo luồng không khí đồng đều trên toàn bộ mặt lọc và làm giảm bớt âm thanh.

• Bao gồm một mũi tiêm và phân phối hệ thống phun độc quyền cho sự phân tán đồng đều trên toàn bộ khuôn mặt của bộ lọc để xác nhận cài đặt bộ lọc

• Bảo dưỡng bên phòng của tất cả các thành phần làm việc

• Tổng số linh hoạt: Khi nhu cầu thay đổi trong một cơ sở, Pharmaseal Fan Filter đơn vị có thể được trao đổi với đèn lay-in hoặc các tấm trống. Đối với cơ sở có phân loại thấp hơn, nâng cấp có thể thu được bằng cách bằng cách FFU bổ sung. Khi một máy tính kiểm soát hệ thống quản lý đã được cài đặt, đơn vị, các cụm của các đơn vị có thể được điều khiển từ xa từ các hệ thống quản lý tòa nhà.

• Kiểm soát FFU và giám sát để quản lý sử dụng năng lượng thấp nhất. Bao gồm hiệu quả đảo mạch điện tử (EC) không chổi than DC bên ngoài động cơ quạt rotor một năng lượng tiêu chuẩn để kiểm soát FFUs cá nhân hay theo nhóm

• Chấp nhận gel hoặc gasket bộ lọc có sẵn trong hiệu quả từ ISO 15 đến ISO E 65 E phù hợp với các chuẩn ISO 29.463-1.

Chi tiết: https://www.airfiltech.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat/fan-filter-unit-ffu-bo-hop-quat-va-loc-camfil-27mee-corp-phan-phoi-doc-quyen-loc-khi-camfil-47.html

Pharmaseal FFU- Fan Filter Unit là sản phẩm đầu tiên được thiết kế và thử nghiệm để đáp ứng các nhà máy công nghiệp cấp giấy chứng nhận và thử nghiệm phun lĩnh vực yêu cầu Khoa học đời sống. Các mô-đun trần cung cấp hiệu quả trợ phòng sạch không khí cấp độ lọc năng lượng. bên phòng thiết kế độc đáo có thể thay thế bộ lọc và bơm aerosol hệ thống của nó giảm thiểu thời gian chết và đảm bảo chứng nhận phù hợp lặp lại trong khi vẫn sử dụng các tính năng và lợi ích của các Pharmaseal, nhà ga hàng đầu của ngành công nghiệp.

• Vách ngăn nội bộ sáng tạo đảm bảo luồng không khí đồng đều trên toàn bộ mặt lọc và làm giảm bớt âm thanh.

• Bao gồm một mũi tiêm và phân phối hệ thống phun độc quyền cho sự phân tán đồng đều trên toàn bộ khuôn mặt của bộ lọc để xác nhận cài đặt bộ lọc

• Bảo dưỡng bên phòng của tất cả các thành phần làm việc

• Tổng số linh hoạt: Khi nhu cầu thay đổi trong một cơ sở, Pharmaseal Fan Filter đơn vị có thể được trao đổi với đèn lay-in hoặc các tấm trống. Đối với cơ sở có phân loại thấp hơn, nâng cấp có thể thu được bằng cách bằng cách FFU bổ sung. Khi một máy tính kiểm soát hệ thống quản lý đã được cài đặt, đơn vị, các cụm của các đơn vị có thể được điều khiển từ xa từ các hệ thống quản lý tòa nhà.

• Kiểm soát FFU và giám sát để quản lý sử dụng năng lượng thấp nhất. Bao gồm hiệu quả đảo mạch điện tử (EC) không chổi than DC bên ngoài động cơ quạt rotor một năng lượng tiêu chuẩn để kiểm soát FFUs cá nhân hay theo nhóm

• Chấp nhận gel hoặc gasket bộ lọc có sẵn trong hiệu quả từ ISO 15 đến ISO E 65 E phù hợp với các chuẩn ISO 29.463-1.

Chi tiết:https://www.airfiltech.vn/tin-tuc-goc-ky-thuat/fan-filter-unit-ffu-bo-hop-quat-va-loc-camfil-27mee-corp-phan-phoi-doc-quyen-loc-khi-camfil-47.html

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức
backtop