Lọc thứ cấp dạng túi City-Flo XL

Lọc thứ cấp dạng túi City-Flo XL

Lọc thứ cấp dạng túi City-Flo XL

Lọc thứ cấp dạng túi City-Flo XL

Lọc thứ cấp dạng túi City-Flo XL
Lọc thứ cấp dạng túi City-Flo XL
Tiếng việt English

Sản phẩm

Sản phẩm

Lọc thứ cấp dạng túi City-Flo XL

Giá Liên hệ
Lượt xem 4321

Loại bộ lọc: Bộ lọc phân tử và phân tử
Khung:  nhựa
Vật liệu lọc: sợi thủy tinh và cacbon
Cấp độc lọc theo tiêu chuẩn EN779: 2012: F7
Nhiệt độ: 0-50ºC trong hoạt động liên tục
Độ ẩm không khí: Tối đa 70% RH

 

Chi tiết
Thông số kỹ thuật

Loại bộ lọc: Bộ lọc phân tử và phân tử
Khung:  nhựa
Vật liệu lọc: sợi thủy tinh và cacbon
Cấp độc lọc theo tiêu chuẩn EN779: 2012: F7
Nhiệt độ: 0-50ºC trong hoạt động liên tục
Độ ẩm không khí: Tối đa 70% RH

Loại bộ lọc: Bộ lọc phân tử và phân tử
Khung:  nhựa
Vật liệu lọc: sợi thủy tinh và cacbon
Cấp độc lọc theo tiêu chuẩn EN779: 2012: F7
Nhiệt độ: 0-50ºC trong hoạt động liên tục
Độ ẩm không khí: Tối đa 70% RH

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức
backtop