Vật liệu Carbon hoạt tính- Activated Carbon and Campure Media

Vật liệu Carbon hoạt tính- Activated Carbon and Campure Media

Vật liệu Carbon hoạt tính- Activated Carbon and Campure Media

Vật liệu Carbon hoạt tính- Activated Carbon and Campure Media

Vật liệu Carbon hoạt tính- Activated Carbon and Campure Media
Vật liệu Carbon hoạt tính- Activated Carbon and Campure Media
Tiếng việt English

Sản phẩm

Sản phẩm

Vật liệu Carbon hoạt tính- Activated Carbon and Campure Media

Giá Liên hệ
Lượt xem 2942

Vật liệu hiệu quả lọc phân tử

Đầy đủ các vật liệu lọc phân tử cho sự kiểm soát của khí ăn mòn, khí độc, mùi hôi và khí gây ô nhiễm khác. 

Các vật liệu có thể được sử dụng như một phần của gói thiết bị gốc hoặc thay thế cho các vật liệu chi tiêu.

Phạm vi campure vật liệu bao gồm việc ngâm tẩm hóa chất các chất hấp phụ dựa trên alumina kích hoạt có thể được sử dụng riêng hoặc pha trộn với than hoạt tính.

Camfil đưa ra giải pháp tối ưu về xử lý không khí tới khách hàng bằng các dạng vật liệu từ Carbon.

Được ứng dụng trong các lĩnh vực:

 • Kiểm soát ăn mòn: quá trình quan trọng cho các nhà máy sản xuất (giải phóng khí có tính axit). Khí có thể làm suy giảm thiết bị điều khiển, hỏng hóc đột ngột. Quá trình ngừng hoạt động dẫn đến giảm lợi nhuận, tốn chi phí bảo trì.
 • Dầu và khí ga ( Hóa dầu)
 • Khai thác và luyện kim
 • Xử lý nước thải

Các ngành sản xuất công nghiệp

Chi tiết
Thông số kỹ thuật

Vật liệu hiệu quả lọc phân tử

Đầy đủ các vật liệu lọc phân tử cho sự kiểm soát của khí ăn mòn, khí độc, mùi hôi và khí gây ô nhiễm khác. 

Các vật liệu có thể được sử dụng như một phần của gói thiết bị gốc hoặc thay thế cho các vật liệu chi tiêu.

Phạm vi campure vật liệu bao gồm việc ngâm tẩm hóa chất các chất hấp phụ dựa trên alumina kích hoạt có thể được sử dụng riêng hoặc pha trộn với than hoạt tính.

 

Kiểm soát ăn mòn- Quá trình quan trọng cho các nhà sản xuất

 • Công giải phóng khí có tính axit, có tính ăn mòn.

Dầu và khí ga ( Hóa dầu)

 • Bột giấy và giấy công nghiêp phụ thuộc vào hệ thống điều khiển điện đảm bảo cho hoạt động, an toàn và đem lại lợi nhuận.
 • Một số quy trình công nghiệp

Khai thác và luyện kim

Xử lý nước thải

 • Khí có nguồn gốc từ nguyên liệu hoặc hóa chất được sử dụng để xử lý.
 • Khí có thể làm suy giảm thiết bị điều khiển, hỏng hóc đột ngột.

Quá trình ngừng hoạt động dẫn đến giảm lại nhuận, tốn chi phí bảo trì.

 • OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) sẽ xác định rõ điều kiện hoạt động của môi trường, như là 1 phần của qúa trình bảo hành bảo trì
 • Lọc phân tử là giải pháp đươc chấp nhận để kiểm soát ăn mòn trong phòng điều khiển.

 

ACTIVATED CARBON

ACTIVATED ALUMINA

 (Al2O3 hoạt hóa)

Diện tích bề mặt (m2/g)

500 -2500

200 -350

Kích thước lỗ rỗng (Å)

1500-2000

1800-2000

Ứng dụng

Xử lý khí (hợp chất hữu cơ), mùi

 

Xử lý chất ô nhiễm ở dạng hơi, khí (hợp chất vô cơ):

+ Làm khô khí (hút ẩm)

+ Loại bỏ hơi axit, bazơ, dầu, acsen

+ Hấp phụ Hydrocarbon (CH3COOH, HCHO,..)

Độ ẩm

Độ ẩm càng cao hiệu quả xử lý càng thấp

Không bị ảnh hưởng bởi yếu tố độ ẩm – háo nước

Hàm lượng tro (đặc trưng cho độ bền )

Cao – Độ mài mòn tương đối cao, phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu sản xuất ban đầu (gỗ, than đá, gáo dừa..)

Thấp - Độ bền cao, độ mài mòn thấp, không bị mềm trong nước, không giãn nở, không bột (không sinh bụi).

 

Nhiệt độ hoạt động max

40oC - Nhiệt độ càng cao hiệu quả xử lý càng thấp

70oC – Nhiệt độ xử lý tương đối cao

Nhiệt độ tái sinh

800oC

350-600oC (tách hơi ẩm chỉ cần tới nhiệt độ 200 oC)

Vật liệu hiệu quả lọc phân tử

Đầy đủ các vật liệu lọc phân tử cho sự kiểm soát của khí ăn mòn, khí độc, mùi hôi và khí gây ô nhiễm khác. 

Các vật liệu có thể được sử dụng như một phần của gói thiết bị gốc hoặc thay thế cho các vật liệu chi tiêu.

Phạm vi campure vật liệu bao gồm việc ngâm tẩm hóa chất các chất hấp phụ dựa trên alumina kích hoạt có thể được sử dụng riêng hoặc pha trộn với than hoạt tính.

 

Kiểm soát ăn mòn- Quá trình quan trọng cho các nhà sản xuất

 • Công giải phóng khí có tính axit, có tính ăn mòn.

Dầu và khí ga ( Hóa dầu)

 • Bột giấy và giấy công nghiêp phụ thuộc vào hệ thống điều khiển điện đảm bảo cho hoạt động, an toàn và đem lại lợi nhuận.
 • Một số quy trình công nghiệp

Khai thác và luyện kim

Xử lý nước thải

 • Khí có nguồn gốc từ nguyên liệu hoặc hóa chất được sử dụng để xử lý.
 • Khí có thể làm suy giảm thiết bị điều khiển, hỏng hóc đột ngột.

Quá trình ngừng hoạt động dẫn đến giảm lại nhuận, tốn chi phí bảo trì.

 • OEM (Nhà sản xuất thiết bị gốc) sẽ xác định rõ điều kiện hoạt động của môi trường, như là 1 phần của qúa trình bảo hành bảo trì
 • Lọc phân tử là giải pháp đươc chấp nhận để kiểm soát ăn mòn trong phòng điều khiển.

Sản phẩm cùng loại

Hỗ trợ trực tuyến
Tin tức
backtop